Menu

19TH FILM PROGRAMME

MONSTERS NEVER KNOW / ЗВЕРОВЕТЕ НИЩО НЕ ЗНАЯТ

Fiction , Sun, 2022-06-05, 15:00
China , 2020, 15'09''
Director: Ming Yang / Минг Янг
Producer: Shuai Li, Jiali Ju / Шуай Ли, Джиали Джу
Cinematographer: Yinghai Hu / Ингхай Ху
Writer: Ming Yang / Минг Янг
Composer: Yichi Zhang / Ичи Джан
Editor: Ming Yang / Минг Янг

Synopsis: Mongolians believe in Tengri. They think everything in the world has a spirit. Tengri is god and the spirit of God is hidden in nature to protect the tribe. Mongolians call people who don’t respect life and nature ‘monsters’. Monsters can also refer to frightened animals in Mongolian culture. Mongolians also believe that monsters are intrinsically good by nature. The evil behavior of monsters is not their original intention. Therefore, relatives send monsters to the temple for a reincarnation of the spirit. The spirit of Tengri points out the way for monsters at critical moments. After the journey of reincarnation, the monsters finally get healed. / Монголците вярват в Тенгризъм и смятат, че всичко в света има дух. Тенгри е Бог, а духът на Бога е скрит в природата, с цел да защитава племето. Монголците наричат „чудовища“ хората, които не уважават живота и природата, но са на мнението, че лошото им поведение не тръгва първоначално с тази нагласа. В тяхната култура „чудовища“ могат също да бъдат изплашените животни. Роднините изпращат чудовищата до храма, за да се прероди духът им. Духът на Тенгри показва правилния път на чудовищата в критични моменти. След преживяването, чудовищата най-накрая оздравяват.

Director: Ming Yang / Минг Янг
Yang Ming was born in Ulanqab, a remote city in Inner Mongolia in 1997. He started painting from an early age and studied at the Fine Arts School Affiliated to China Central Academy of Fine Arts. After learning painting for 8 years, he found limitations of easel painting in his expression. He decided to learn about sculpture, printmaking, and other forms of arts. He finally found his passion in video art. He is currently studying at the Film Director Department of Beijing Film Academy and studying filmmaking in every aspect. / Янг Минг, китайски монголец, е роден в Улангаб. Той започва да рисува доста рано и учи в Централна китайска академия за изящни изкуства. След 8 години учене на „Изобразително изкуство“, рисуването на живопис го ограничава. Следователно, той започва да се интересува от скулптура, принт и други форми на изкуството. Накрая намира желанието да се занимава с видеография. В момента учи в Режисьорския департамент към Филмовата академия в Пекин.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)