Menu

19TH FILM PROGRAMME

MAKS / МАКС

Fiction , Mon, 2022-06-06, 17:00
Slovenia , 2021, 17'58''
Director: Martin Draksler / Мартин Дракслер
Producer: Jožica Blatnik / Йожица Блатник
Cinematographer: Tristan Dragan / Тристан Драган
Writer: Martin Draksler / Мартин Дракслер
Composer: August Adrian Braatz / Аугуст Адриан Брац
Editor: Ambrož Pivk / Амброж Пивк

Synopsis: In the absence of his mother, seven years old Maks decides to find company at the basketball court. Lack of warmth and attention forces him to take matters into his own hands. / 7-годишният Макс решава да си намери компания на баскетболното игрище в отсъствието на майка му. Липсата на топлина и внимание го карат да вземе нещата в свои ръце.

Director: Martin Draksler / Мартин Дракслер
Martin Draksler, born 10. 2. 1998 in Ljubljana, graduated from Gimnazija Poljane high school. After graduating from high school, he enrolled at Academy of Theater, Radio, Film and Television, where he is currently studying film and television directing. He received an award for his student film Alzheimer Cafe at the 22nd Slovenian Film Festival Vesna Award, for the best student film. The short film Maks is his third-year film from the academy. / Мартин Дракслер, роден през 1998 г. в Любляна, след гимназията започва да учи в Академията по Театър, Радио и Кино и телевизия със специалност „Филмова и телевизионна режисура“. Получава награда за Най-добър студентски филм с филма „Alzheimer Cafe“ по време на 22-рия Словенски филмов фестивал. Късометражният му филм „Макс“ е от третата му година в Академията.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)