Menu

19TH FILM PROGRAMME

I JUST WANT TO BE FOUND / ИСКАМ САМО ДА БЪДЕ НАМЕРЕНА

Fiction , Sat, 2022-06-04, 17:00
Serbia , 2021, 29'59''
Director: Lazar Vranić / Лазар Вранич
Producer: Kristina Martinović, Nikola Pavlović / Кристина Мартинович, Никола Павлович
Cinematographer: Vidoje Vujatović / Видойе Вуятович
Writer: Nina Plavanjac / Нина Плаваньац
Composer: Nikola Ćurčić / Никола Чурчич
Editor: Marko Džambić / Марко Джамбич

Synopsis: Magda, a washed-up former prima ballerina living a solitary life on a desolate island, reconnects with her estranged daughter Sena, an anxious and depressed workaholic, after Sena’s accidental drug overdose. After Magda breaks Sena out of the hospital, mother and daughter revisit the significant places and milestones of a life they once lived together, where they must face the trauma they’ve endured and find, amidst the pain and the shame, a way to forgive each other and themselves. / Магда, бивша прима балерина, която живее самотен живот на пуст остров, се свързва отново с отчуждената си дъщеря Сена - тревожна и депресирана работохоличка, предозирала с наркотици. След като Магда изкарва Сена от болницата, майката и дъщерята отново посещават значимите места и важните етапи от живота си, който някога са живели заедно. Те трябва да се изправят пред травмата, през която са минали, и да намерят сред болката и срама начин да простят както на себе си, така и една на друга.

Director: Lazar Vranić / Лазар Вранич
Born in Čačak, a small town in western Serbia in 1998. After high school, he started studies in Film & TV Directing at the Academy of Arts in Belgrade, set to graduate in January 2022. His first documentary short, "The Waiting Area", made during high school, netted several awards, including Best Student Director in Baku, Azerbaijan. / Лазар Вранич е роден в Чачак, малък град в Западна Сърбия, през 1998 г. Той прави няколко успешни късометражни игрални и документални филма по време на обучението, всички от които са прожектирани на международни филмови фестивали в Сърбия и чужбина, печелили награди в студентски категории неколкократно. В момента той подготвя следващия си късометражен игрален филм, „Long Way Ahead“ (в пост-продукция), с подкрепата на Филмовия център на Сърбия, както и Фонда за развитие на културата на град Чачак.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)