Menu

19TH FILM PROGRAMME

BLACK SEA / ЧЕРНО МОРЕ

Fiction , Thu, 2022-06-02, 17:00
Georgia , 2021, 14'46''
Director: Tinatin Emiridze, Khvicha Emiridze / Тинатин Емиридзе, Хвича Емиридзе
Producer: Mário Patrocinio / Марио Патросинио
Cinematographer: Giga Gabriel Jobava / Гига Габриел Джобава
Writer: Tinatin Emiridze, Khvicha Emiridze / Тинатин Емиридзе, Хвича Емиридзе
Editor: Cláudia Silvestre / Клаудия Силвестър

Synopsis: Time has stopped for a family living in a house on the shores of the Black Sea. The tragic death of a young son in the sea has lost communication between them, they are taking themselves captive and unable to get used to reality. / Времето е спряло за семейство, живеещо в къща на брега на Черно море. Трагичната смърт на малкия син в морето е изгубила комуникацията между тях, а те се хващат в плен и не могат да свикнат с реалността.

Director: Tinatin Emiridze, Khvicha Emiridze / Тинатин Емиридзе, Хвича Емиридзе
Tinatin and Khvicha Emiridze are sibling filmmakers from Georgia. Tinatin studied Film and TV Directing at the Shota Rustaveli Georgia State University. Khvicha studied Documentary Film Directing at the same university. Their fictional short film “Black Sea” premiered at the 22nd Tbilisi International Film Festival. In 2021 they finished their first feature documentary, “Respublika”. / Тинатин и Хвича Емиридзе са брат и сестра режисьори от Грузия. Тинатин учи „Филмова и телевизионна режисура“ в Държавния университет Шота Руставели в Грузия. Хвича учи „Режисура на документални филми“ в същия университет. Техният късометражен филм „Черно море“ е имал премиера на 22-ия Международен филмов фестивал в Тбилиси. През 2021 г. завършват първия си игрален документален филм „Respublika“.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)