Menu

19TH FILM PROGRAMME

AJOTIN / ШОФИРАНЕ

Fiction , Sat, 2022-06-04, 19:00
Switzerland , 2021, 19'11''
Director: Muhammed Seyyid Yildiz / Мухамед Сеид Йълдъз
Producer: Matias Mario Contini / Матиас Марио Контини
Cinematographer: Hou Yue / Хоу Юе
Writer: Muhammed Seyyid Yildiz / Мухамед Сеид Йълдъз
Editor: Mehmet Ali Kanat / Мехмет Али Канат

Synopsis: An illegal Kurdish refugee borrows the car of his dreams for a joyride around London. Freedom starts to get blurry when a series of misfortunes comes his way, leading him to make a fateful decision. / Нелегален кюрдски бежанец взима назаем колата на мечтите си, за да покара из Лондон. Свободата започва да става неясна, когато лошият късмет го настига, карайки го да вземе съдбовно решение.

Director: Muhammed Seyyid Yildiz / Мухамед Сеид Йълдъз
Muhammed Seyyid Yildiz was born in Urfa, Turkey in 1994. He studied film at Mimar Sinan Fine Arts University in Istanbul. His short films have been selected to national and international film festivals. After working in the industry as a producer, director and editor he graduated from MA Film at the University of the Arts London with his short film "Ajotin". / Мухамед Сеид Йълдъз е роден в Урфа, Турция през 1994 г. Учи „Кино“ в Университет по изящни изкуства Мимар Синан в Истанбул. Късометражните му филми са били част от селекциите на национални и международни кинофестивали. След като работи като продуцент, режисьор и монтажист в сферата, той завършва магистърската си степен в Униврситета по изкуства в Лондон с късометражния си филм „Шофиране“.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)