Menu

19TH FILM PROGRAMME

VIEWS / ВИЖДАНИЯ

Fiction , Sun, 2022-06-05, 15:00
Slovakia , 2021, 17'52''
Director: Roman Pivovarník / Роман Пивоварник
Producer: Martin Drgoň / Мартин Дргон
Cinematographer: Roman Šupej / Роман Супей
Writer: Roman Pivovarník / Роман Пивоварник
Composer: Marek Buranovský / Марек Бурановски
Editor: Laco Okasa / Лако Окаса

Synopsis: We all live in the same world, yet everyone's world is different. Each one of us perceives things from its specific point of view. When Katka and Táňa look for a missing cell phone in the forest, a weird man appears. Katka sees him as a good-humoured human being, who came to return the mobile, whereas her friend Táňa thinks he is a shameless thief. And how does he perceive this situation?… / Всички живеем в един и същ свят, но на всекиго светът е различен. Всеки един от нас приема нещата от различна гледна точка. Когато Катка и Тана търсят изгубен телефон в гората, се появява странен мъж. Катка го приема за човек с добро чувство за хумор, който е дошъл да върне телефона, докато приятелката ѝ Тана смята, че той е безсрамен крадец. А как той вижда ситуацията?

Director: Roman Pivovarník / Роман Пивоварник
Roman is a graduate of film production at the Academy of Performing Arts in Bratislava. During five years of studies he has produced 19 short student films and the film Views is the second student film he directed. He works for a production company HITCHHIKER Cinema as a junior producer and he is one of the first green consultants trained in Slovakia. / Роман завършва „Филмова продукция“ в Академията по сценични изкуства в Братислава. След 5 години учене, той продуцира 19 студентски късометражни филма, като „Виждания“ е вторият филм, който той режисира. Работи за продуцентска компания HITCHHIKER Cinema като младши продуцент.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)