Menu

19TH FILM PROGRAMME

SAMI / САМИ

Fiction , Sun, 2022-06-05, 15:00
Slovakia , 2020, 18'27''
Director: Ondrej Hraška / Ондрей Храшка
Producer: Jana Gerthoferová / Яна Гертоферова
Cinematographer: Jakub Cheban / Якуб Хебан
Writer: Ondrej Hraška / Ондрей Храшка
Editor: Ladislav Okasa / Ладислав Окаса

Synopsis: Young father Samo wants to prepare a nice weekend near the lake for his son and mother. With his immaturity, he does not realize what he will unleash. He just wants the family to be together.… / Младият баща Само иска да подготви приятен уикенд край езерото за сина си и майка си. Заради незрялостта си, той не разбира какво предстои. Той просто иска семейството да е заедно.

Director: Ondrej Hraška / Ондрей Храшка
Since childhood, Ondrej has been involved in television, film and theater. He studied film and television directing at the Academy of Performing Arts in Bratislava. While studying directing, he developed a distinctive human and poetic view of a world and his films are dominated by psychological drama. Apart from directing he has been involved in acting since he was 12 years old. At this moment, Ondrej focuses only on directing and he is developing his debut feature. / Още от детство Ондрей взима участие в телевизията, киното и театъра. Изучава „Режисура“ в Академията за приложни изкуства в Братислава. По време на следването си развива отличителен човешки и поетичен поглед над живота. В творчеството му доминира психологическата драма. Освен режисурата, той се заминава с актьорско майсторство от 12-годишна възраст. В момента Ондрей се фокусира само върху режисирането и развива игралния си дебют.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)