Menu

19TH FILM PROGRAMME

MYOSOTIS / МИОЗОТИС

Fiction , Mon, 2022-06-06, 17:00
Switzerland , 2022, 15'24''
Director: Michael Schwendinger / Майкъл Швендингер
Producer: Filippo Bonacci (University of the Arts Zurich) / Филипо Боначи (Университет по изкуствата в Цюрих)
Cinematographer: Hannes Cullum / Ханес Кълъм
Writer: Michael Schwendinger / Майкъл Швендингер
Composer: Paul Märki & Vera Cathrein / Пол Мерки и Вера Катрейн
Editor: Andri Erdin / Андри Ердин

Synopsis: Switzerland in the 1950s. Electricity consumption is inevitably rising. New reservoirs seem a sustainable solution. Municipal officials are supposed to convince the inhabitants of the Gettlichtal to move away with financial compensation. Mountain farmer Marie Schlatter struggles with herself and the decision to accept the offer. Her roots run deep; she has spent her entire life on this valley floor. Giving that up is a heavy burden.… / Швейцария през 50-те години на миналия век. Потреблението на електроенергия неизбежно нараства. Новите резервоари изглеждат като устойчиво решение. Общинските служители трябва да убедят жителите на Гетлихтал да се изселят, като ще получат финансова компенсация за това. Планинският фермер Мари Шлатер се бори със себе си и решението да приеме предложението. Тя е прекарала целия си живот в тази долина, където е пуснала корените си. Отказването от живота там е тежко бреме.

Director: Michael Schwendinger / Майкъл Швендингер
Born in 1991 in Zurich, Switzerland. 2013-16 Bachelor studies in Design, Audiovisual Media at University of the Arts Zurich (ZHdK). 2016-17 studies Cinematography at Filmakademie Baden-Württemberg. 2017-22 Bachelor studies in Film at ZHdK. / Майкъл Швендингер е роден през 1991 г. в Цюрих, Швейцария. В периода 2013- 2016 изучава бакалавърска степен по „Дизайн, аудиовизуални медии“ в Университета по изкуствата в Цюрих (ZHdK). През 2016 и 2017 учи „Операторско майсторство“ във Филмовата академия Баден-Вюртемберг. След това завършва и бакалавърска степен по „Кино“ в ZHdK.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)