Menu

19TH FILM PROGRAMME

FOOTSTEPS ON THE WIND / СТЪПКИ ПО ВЯТЪРА

Animation , Fri, 2022-06-03, 21:00
Brazil / United Kingdom / United States , 2021, 7'05''
Director: Maya Sanbar, Gustavo Leal, Faga Melo / Мая Санбар, Густаво Леал, Фага Мело
Producer: Gillian Gordon, Fernanda Zaffari, Kristín Ólafsdóttir / Джилиан Гордън, Фернанда Зафари, Кристин Олафсдотир
Writer: Maya Sanbar, Pedro Paulo de Andrade, Onjali Q. Rauf, Sita Brahmachari / Мая Санбар, Педро Пауло де Андраде, Онджали К. Рауф, Сита Брахмачари
Animation: Jefferson Lima / Джеферсън Лима
Composer: Sting / Стинг

Synopsis: Footsteps on the Wind follows the plight of Noor and her little brother, Josef as they journey far away from home, orphaned from a devastating earthquake.The story highlights the tragic stories of unaccompanied child refugees, of which there are over 400 000 in the world today. The story blends harsh reality and tragedy with resilience as we follow the children’s magical imagination through loss and recovery. / „Стъпки по вятъра“ проследява тежкото положение на Нур и малкия ѝ брат Йозеф, докато пътуват далеч от дома, осиротяли от опустошително земетресение. Филмът засяга трагичните истории на самотни деца бежанци, наброяващи над 400 000 в света. Историята съчетава суровата реалност с трагедията, докато следваме магическото въображение на децата, минаващи през загубата и възстановяването.

Director: Maya Sanbar, Gustavo Leal, Faga Melo / Мая Санбар, Густаво Леал, Фага Мело
Maya Sanbar is an Artist and Filmmaker. Her work in both moving image and installation is centered on the art of storytelling. Gustavo Leal is a publicist from Varginha - Minas Gerais, Brazil. In 2013, his passion for storytelling, design, and illustration spoke louder and he decided to open Dirty Work, a film production company. Faga Melo is a filmmaker and motion graphics artist, born in São Gonçalo - Rio de Janeiro, Brazil. In 2016, he started to work as a Duo with Gustavo. / Мая Санбар е художник и филммейкър. Нейната работа е съсредоточена върху това да разказва истории. Густаво Леал е публицист от Варгиня – Минас Жерайс, Бразилия. През 2013 г. страстта му към разказването на истории, дизайна и илюстрацията надделява, което го довежда до това да отвори Dirty Work – продуцентска компания. Фага Мело е режисьор и художник на анимационни графики, роден в Сао Гонсало - Рио де Жанейро, Бразилия. През 2016 г. започва да работи заедно с Густаво.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)