Menu

19TH FILM PROGRAMME

CALVING / ОТЕЛВАНЕ

Fiction , Thu, 2022-06-02, 19:00
United Kingdom , 2020, 11'47''
Director: Louis Bhose / Луис Боуз
Producer: Hayley Williams / Хейли Уилямс
Cinematographer: Murren Tullett / Мърен Тълет
Writer: Louis Bhose / Луис Боуз
Editor: Jack Williams / Джак Уилямс

Synopsis: In a rural town in Ireland, a strange calf is born, and it won’t stop screaming. The local vet is called to attend, but to his surprise, on arrival he’s treated with suspicion. As the questions continue – first from the veterinary council, and then from a local farmer – the vet starts to wonder if he’s been complicit all along. / В провинцията в Ирландия се ражда странно теле, което не спира да крещи. Местният ветеринар е извикан, но когато пристига, хората започват да го подозират. Докато въпросите продължават – първо от ветеринарния съвет, после от местен фермер, ветеринарният лекар започва да се чуди дали е бил съучастник през цялото време.

Director: Louis Bhose / Луис Боуз
Louis Bhose is a director based in London, UK. He's directed music videos for acts such as Michael Kiwanuka, Loyle Carner, Lewis Capaldi, Bombay Bicycle Club, Marika Hackman and more. Recent work includes an one hour variety special for Amazon Prime with Arlo Parks. Commercial work includes ads for Adidas, Twitter, Pot Noodle & more. / Луис Боуз е режисьор от Лондон, Великобритания. Режисирал е музикални видеоклипове за изпълнители като Майкъл Киванука, Лойл Карнър, Люис Капалди, Bombay Bicycle Club, Марика Хакман и др. Последната му работа е с Арло Паркс за Amazon Prime. Работи по реклами за Adidas, Twitter, Pot Noodle и др. Видеоклипът му „Sucker“ печели наградите NME през 2018 г., а през 2019 г. е номиниран за Най-добър нов режисьор на MVA във Великобритания. „Отелване“ е първият му късометражен филм, за който той е доста развълнуван.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)