Menu

19TH FILM PROGRAMME

MEMENTO MORI / МЕМЕНТО МОРИ

Animation , Wed, 2022-06-01, 21:00
Ireland , 2021, 8'46''
Director: Paul O’Flanagan / Пол О'Фланаган
Producer: Louise Ní Chonchúir / Луиз Ни Чончуир
Writer: Paul O’Flanagan, Laura O'Flanagan / Пол О'Фланаган, Лора О'Фланаган
Animation: Gillian Comerford / Джилиан Комерфорд
Composer: Sanj Sen / Санж Сен
Editor: Kevin O’Brien, Aoife Maguire / Кевин О’Брайън, Аойф Магуайър

Synopsis: A storm brews over Victorian Dublin as post-mortem photographer, Mr.Huxley, returns to his hallowed practice within the gloomy townhouse in which he resides. His latest subject is a recently-deceased young woman, whose presence conjures the demons of Huxley's character - compelling him to confront the narcissistic life he has chosen to lead. / Буря се надига над викторианския Дъблин, докато следсмъртният фотограф г-н Хъксли се завръща към своята свещена практика в мрачната си градска къща. Последният му сниман обект е наскоро починала млада жена, чието присъствие предизвиква демоните от характера на Хъксли да се появят. Те го принуждават да се изправи срещу нарцистичния живот, който е избрал да води.

Director: Paul O’Flanagan / Пол О'Фланаган
Having graduated Senior College Ballyfermot in 2000 with a diploma in character animation, Paul joined Boulder Media later that year. In the years since, Paul has acted as animation director and director for many high-profile shows such as Fosters Home for Imaginary Friends for Cartoon Network, El Tigre for Nickelodeon and Danger Mouse for BBC and Netflix. Paul is currently the Senior Television Director in Boulder Media, creatively overseeing production on all tv. shows being produced inhouse. 'Memento Mori' is Paul's third short film. / След като завършва колежа в Балифермот през 2000 г., с диплома по „Анимация на персонажи“ Пол се присъединява към Boulder Media по-късно същата година. През годините Пол е действал като режисьор на анимационно кино и режисьор на много популярни предавания като „Домът на Фостър за въображаеми приятели“, „Тигърът- приключенията на Мани Ривера“, за Никелодеон, и „Опасна Мишка“ за Би Би Си и Нетфликс. Понастоящем Пол е старши телевизионен режисьор в Boulder Media, като творчески наблюдава продукцията на всички телевизиионни шоута на място. „Мементо Мори“ е третият късометражен филм на Пол.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)