Menu

19TH FILM PROGRAMME

LAST STOP / ПОСЛЕДНАТА СПИРКА

Fiction , Thu, 2022-06-02, 19:00
France , 2021, 8'50''
Director: Pierre Ferriere / Пиер Фериер
Producer: Pierre Ferriere, Pascal Legitimus / Пиер Фериер, Паскал Легитимус
Cinematographer: Thierry Pouget / Тиери Пуге
Writer: Pierre Ferriere, Olivier Colpart / Пиер Фериер, Оливиер Колпарт
Composer: Sarry Long / Сари Лонг
Editor: Héloïse Morel / Хелоиз Морел

Synopsis: A customer fills up at an isolated gas station, then douses his car with gasoline and threatens the gas station attendant with a lighter. The customer wants to discuss. / Клиент зарежда на отдалечена бензиностанция, след което започва да пръска колата си с бензин, и да заплашва работникът със запалка. Клиентът иска да си поговори.

Director: Pierre Ferriere / Пиер Фериер
"The Man from Rio" directed by Philippe de Broca is at the origin of his vocation as a director, from the age of 10. "I am attracted to all genres, with a predominance for noir. I love stories that make you believe everything is going to go straight and ultimately take you down an unexpected road... That's what I can do, that's what I love to achieve." He directed six short films, advertising films and several short tv shows. / „The Man from Rio” на Филип де Брока е в основата на неговото призвание като режисьор от 10-годишна възраст. „Привлечен съм от всички жанрове, малко повече от криминалните драми. Обичам истории, които те карат да вярваш, че всичко върви по вода, които изведнъж обаче те хвърлят в коренно различна посока. Това е, което мога да правя, това е, което обичам да постигам“. Пиер Фериер е режисирал 6 късометражни филма и няколко къси ТВ предавания.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)