Menu

19TH FILM PROGRAMME

BLEACH / БЕЛИНА

Fiction , Fri, 2022-06-03, 21:00
Canada , 2021, 14'43''
Director: Mattias Graham / Матиас Грахам
Producer: Emmanuel Hessler / Емануел Хеслер
Cinematographer: Derek Branscombe / Дерек Бранскомб
Writer: Mattias Graham / Матиас Грахам
Editor: Elian Mikkola / Елиан Микола

Synopsis: Damien, a 16-year old swimmer, clashes with his Coach at practice. In parallel, Damien plays with his younger brother at a hotel waterslide, but his erratic behaviour shows something hidden beneath the surface. Bleach explores the confusing moments following trauma and abuse, and how big each small step can be. / Дамиен, 16-годишен плувец, се изпада в конфликт с треньора си по време на тренировка. Дамиен играе с по-малкия си брат на хотелската водна пързалка, но променливият му характер изкарва наяве нещо скрито. „Белина“ разказва за обърканите моменти, предизвикани от травми и насилие, както и за това колко голяма може да бъде всяка стъпка.

Director: Mattias Graham / Матиас Грахам
Mattias Graham is a settler filmmaker from Regina, Saskatchewan (Treaty 4) based in Montreal, Quebec. With a BFA from Concordia University, his work focuses on prairie stories, masculinity, and helping others tell their stories. He also works as an editor, and is a long-time member of the Saskatchewan Filmpool Cooperative. / Матиас Грахам живее в Монреал, Канада. След като завършва Университет Конкордия, в работата си той е фокусиран върху истории за прерии, мъжественост, както и върху това да помага на другите да разкажат своите истории. Матиас също така работи като монтажист и отдавна е част от Саскачеванския филмов кооператив.

add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)