Menu

19TH FILM PROGRAMME

BLOOD AND GOLD / КРЪВ И ЗЛАТО

Fiction , Mon, 2022-06-06, 19:00
New Zealand , 2021, 14'16''
Director: Yamin Tun / Ямин Тун
Producer: Morgan Leigh Stewart / Морган Лей Стюарт
Cinematographer: Ryan Alexander Lloyd / Райън Александър Лойд
Writer: Jodie Hillock / Джоди Хилок
Composer: Nick Garrett / Ник Гарет
Editor: Brendon Chan / Брендън Чан

Synopsis: New Zealand, 1861. Man’s hunt for gold is feverish. Through the snow-capped mountains a horse and rider flee; on their heels are blood thirsty dogs and furious men. The rider encounters a horrific scene, and after intervening she must make a decision which will alter the course of two lives… / Нова Зеландия, 1861. Търсенето на злато носи напрежение. През заснежените планини фучат кон и ездач, а по петите им са гладни кучета и ядосани мъже. След намесване в ужасяваща сцена, ездачът трябва да вземе решение, което следва да промени хода на два живота.

Director: Yamin Tun / Ямин Тун
Writer/director Yamin Tun draws on her experience as a refugee, immigrant and volunteer to make films that "describe immense societal change". Born in Burma, Tun got a Bachelor of Arts at Oxford University, then lived in Italy and Hong Kong. After moving to New Zealand, she won a scholarship at Unitec and studied directing and screenwriting. In 2013 she finished two shorts; in 2016 she made two more. One of them, Wait, explored the bond between a Chinese immigrant mother and daughter in 1980s Aotearoa. It was the first Mandarin language film to win Best Short at the NZIFF. / Сценарист, режисьор Ямин Тун черпи от опита си като бежанец, имигрант и доброволец, за да прави филми, които „описват огромна социална промяна“. Родена в Бурма, Тун завършва бакалавър по Изкуства в Оксфорд, след което живее в Италия и Хонконг. След преместването си в Нова Зеландия, тя печели стипендия, и започва да учи Режисура и Драматургия. В рамките на 3 години тя снима 4 филма. Един от тях, „Чакай“, е първият филм на мандарин, който печели награда за Най-добър късометражен филм на Новозеландски международен кинофестивал.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)