Menu

PROJECT MARKET & FUND / ФОНД И ПАЗАР ЗА ФИЛМОВИ ПРОЕКТИ

The Film Project Market is part of IN THE PALACE industry program FILMER FORGE. It includes an educational module on how to pitch a film project led by national and international facilitators; film projects pitching session; and formal and informal industry meetings.

The initiative gets together previously selected filmmakers and producers from different countries who seek producing, funding, and development opportunities for their current or upcoming short film projects. Each project team/representative have a fixed time to present their project and answer questions raised by the panel and the audience. The competition is focused on the originality of the concept, the artistic and production potential of the project, and on how convincing was the pitch itself.

Festival is setting up a fund to support the production of new short films – 1 Lev for 1 Film. As part of FILMER FORGE, we are organizing a pitching session with a financial grant, formed by:

  •             IN THE PALACE own contribution
  •             1 BGN lev (Bulgarian currency) from each festival screening ticket sold
  •             1 BGN lev (Bulgarian currency) from each Pizza with a Cause sold in partnership with Domino`s Pizza Bulgaria.

 

***

Пазарът на проекти на IN THE PALACE е част от Програмата за професионално развитие FILMER FORGE. Включва образователен модул „Как да представя филмовия си проект“, воден от български и международни фасилитатори; питчинг сесия за филмови проекти; и формални и неформални срещи на индустрията.

Инициативата събира предварително селектирани филмопроизводители/режисьори и продуценти от различни държави, които търсят възможности за продукция, финансиране и развитие за техните настоящи или предстоящи късометражни филмови проекти. Всеки екип/представител на проект разполага с фиксирано време да представи проекта и да отговори на въпроси от страна на панел и публика. Конкурсът се фокусира върху оригиналността на концепцията, артистичния и продукционен потенциал на проекта и колко убедително е било представянето само по себе си.

IN THE PALACE организира и поддържа собствен фонд за подкрепа производството на нови късометражни филми „1 лев за 1 филм“. Фондът на IN THE PALACE се формира на база:

  •             собствено участие на фестивала;
  •             по 1 лев от всеки продаден билет за фестивала;
  •             по 1 лев от всяка поръчана „пица с кауза“ в партньорство с Domino`s Pizza Bulgaria.

Filmer Forge - Project Market & Fund