Menu

16TH JURY MEMBERS

16th IN THE PALACE International Short Film Festival Jury Members

Ali Asgari / Али Асгари

Ali Asgari

Ali Asgari was born in Tehran, Iran. He is a graduated of cinema in Italy. He is an alumnus of Berlinale Talent Campus 2013. Two of his short films “More Than Two Hours”  2013 and “The Silence”  (co-directed by Farnoosh Samadi) 2016  were in Short Film competition at Festival De Cannes. His short film “The Baby” was  premiered in competition of Venice Film Festival 2014.

 His short films were screened in more than 600 film festivals around the world including Sundance, BFI, Melbourne, and won more than150 international awards. “Disappearance” is his first feature film which was developed at Cinefondation La  Residence of Festival De Cannes had its world and North American premiere in Venice Film Festival and Toronto Film Festival. He is a member of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. 

 

Али Асгари

Али Асгари е роден в Техеран, Иран. Завършва висше образование със специалност „Кино“ в Италия. Участва в Berlinale Talent Campus през 2013 г. Два от късометражните му филми More Than Two Hours, 2013 и The Silence, 2016 (режисиран съвместно с Фарнуш Самади) участват в късометражния конкурс на филмовия фестивал в Кан. Късометражният му филм The Baby участва като премиера в конкурса на филмовия фестивал във Венеция през 2014 г.

Късометражните му филми са показвани на повече от 600 филмови фестивали по света, вкл. Сънданс, Лондонския филмов фестивал BFI и този в Мелбърн, където печелят повече от 150 международни награди.  Първият му пълнометражен филм Disappearance, който е разработен благодарение на Cinefondation La  Residence на фестивала в Кан и има световна и северноамериканска премира на фестивалите във Венеция и Торонто. Али Асгари е член на Филмовата академия на САЩ.

</br>

</br>

Faisal-Azam Qureshi / Файзал-Азам Куреши

Faisal-Azam Qureshi

Faisal-Azam Qureshi has worked in the UK and US on various features and short productions. He was Associate Producer on the BAFTA winning feature film, FOUR LIONS and has continued working with the director on other projects. As a screenwriter, Faisal has worked with companies such as Bazelev, Benaroya Pictures, DNA Films and BBC Drama. He also works on factual productions, the most recent being a major documentary by AMOS Pictures on the Manchester bombing for BBC2. He is a visiting lecturer at the Escula Internacional Cine y TV in Cuba.

Файзал-Азам Куреши

Файзал-Азам Куреши е работил във Обединеното кралство и САЩ за множество пълнометражни и късометражни продукции. Бил е асоцииран продуцент на филма Four Lions, който е носител на наградата  BAFTA, като продължава да работи с режисьора и по други проекти. Като сценарист, Файзал е работил с компании като Bazelev, Benaroya Pictures, DNA Films и BBC Drama. Работи по документални продукции, последната от които е известния филм на AMOS Pictures за ВВС2 за бомбения атентат в Манчестър. Файзал е гост-лектор към Escula Internacional Cine y TV в Куба.

</br>

</br>

Katya Trichkova / Катя Тричкова

Katya Trichkova

After graduating in law and filmmaking, in 2009 Katya founded and managed Contrast Films, a production company whose main objective is to develop and produce fiction and documentaries. Since 2011, she works very closely with the Bulgarian director and producer Stephan Komandarev as well as an independent producer for other Bulgarian production companies.

Her recent filmography includes ROUNDS by Stephan Komandarev (2019, Sarajevo FF), DIRECTIONS by Stephan Komandarev (2017, Un Certain Regard, Festival de Cannes ), CAINI by Bogdan Mirica (2016, FIPRESCI Prize,  Un Certain Regard, Festival de Cannes)  and the short films CLOTHES by Vesselin Boydev (2017, Jameson film award – Best Bulgarian Short film at Sofia IFF and Bulgarian Film Academy awards) and CHAIN by Eicke Bettinga (2015, Best short film at Edem IFF and ASIANA IFF).

Katya is EAVE and EURODOC graduate and participant in Sarajevo Talent Campus, Kyoto Filmmakers Lab and ExOriente Programme.

 

Катя Тричкова

След завършването на магистратура по право и специализация по режисура, през 2009г. Катя основа продуцентска компания Контраст филмс, чиято основна цел е да развива и продуцира игрални и документални филми. От 2011г. тя работи в тясно сътрудничество с българският режисьор и продуцент Стефан Командарев, както и като независим продуцент за други български компании.

Нейната филмография включва В КРЪГ на Стефан Командарев (2019, МФФ Сараево), ПОСОКИ на Стефан Командарев (2017, Особен поглед, Кан), КУЧЕТА на Богдан Мирика (2016, Награда FIPRESCI, Особен поглед, Кан) и късометражните филми ДРЕХИ на Веселин Бойдев (2017, награда Джеймсън за най-добър български късометражен филм на МФФ София и на Българската филмова академия) и ВЕРИГА от Айке Бетинга (2015, Най-добър късометражен филм на МФФ Edem и ASIANA).

Катя е завършила на EAVE и EURODOC и е участвала в Sarajevo Talent Campus, Kyoto Filmmakers Lab и програма ExOriente.

</br>

</br>

Ognyan Kovachev / Огнян Ковачев

Ognyan Kovachev

 Ognyan Kovachev is Associate Professor of Comparative Literary History and Founding Co-director of the MA “Literature, Cinema and Visual Culture” Master’s Degree Program at the Faculty of Slavic Studies of Sofia University “St. Kliment Ohridski”. He is the author of Goticheskiyat roman. Genealogia, zhanr, estetika [The Gothic Novel: Genealogy, Genre, Aesthetics, 2004], Sofia: Ednorog, 2004, Literatura i identichnost: preobrazheniya na drugostta [Literature and Identity: Transfigurations of Alterity, Literatura i identichnost: preobrazheniya na drugostta [Literature and Identity: Transfigurations of Alterity]. Sofia: Sofia University Press, 2005], essays and articles in the fields of Comparative literature, Bulgarian Literature, Gothic Studies, Film Studies and Film Adaptation Studies, Literature and Nationalism and Translation Studies. Currently he is working on the monograph The Book and the Film in the Western Literary Canon in the area of Film Adaptation Studies.

Огнян Ковачев

Огнян Ковачев е доцент по Антична и Западноевропейска литература, основател и съ-ръководител на магистърска програма „Литература, кино и визуална култура” във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Чел е лекции в Пловдивския университет, Шуменския университет, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Университетски колеж Лондон и Пенсилванския университет. Автор е на Готическият роман: генеалогия, жанр, естетика. София: Еднорог, 2004, Литература и идентичност: преображения на другостта. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2005 и над 90 студии и статии в области като сравнително литературознание, българска литература, готически изследвания, филмови изследвания и филмова адаптация, литература и национализъм и преводознание. Понастоящем работи върху монография в областта на филмовата адаптация на тема Книгата и филмът в Западния литературен канон.

</br>

</br>

Pascal Reinmann / Паскал Рейнман

Pascal Reinmann

Pascal Reinmann was born in 1989 near Bern, Switzerland. After the obligatory school time, he completed an apprenticeship as a carpenter and in 2009 he finished the technical baccalaureate. In 2012 he started his studies in Film at the Zurich University of the Arts, specialization camera.

Besides his studies, Pascal works as a freelancing cameraman and in 2013 he cofounded the Nordhang Film GmbH. In 2018 he finished his MA in cinematography at the Zurich University of the Arts. For his thesis short film MILLIMETERLE he won the German “First Steps Award” as well as many other awards internationally, including SPECIAL MENTION for BEST STUDENT FICTION at 15th IN THE PALACE International Short Film Festival.

He currently lives in Zurich, Switzerland where he works as a DP and focuses on his own projects as a director.

 

Паскал Рейнман

Паскал Рейнман е роден през 1989 г. близо до Берн, Швейцария. След като завършва задължителното си образование, стажува като дърводелец, а през 2009 г. завършва техническо средно образование. През 2012 започва да учи филмово изкуство в Университета по изкуствата в Цюрих, като специализира операторско майсторство.

Докато учи, Паскал работи на свободна практика като оператор и през 2013 г. основава компанията Nordhang Film GmbH. През 2018 г. завършва магистратурата си по операторско майсторство. За дипломния си филм MILLIMETERLE Паскал печели германската награда First Steps Award , както и редица други награди, вкл. SPECIAL MENTION for BEST STUDENT FICTION на 15ти Международен фестивал за късометражно кино IN THE PALACE.

В момента Паскал живее в Цюрих, където работи като оператор и се фокусира върху свои режисьорски проекти.

</br>

</br>

Peter Murdmaa / Питър Мурдма

Peter Murdmaa

Peter Murdmaa was born on December 1, 1974. His journey in the world of film started at an early age when he was actively engaged in photography and camera work. Peter has graduated in cinematography and in film production in Baltic Film, Media, Arts and Communication School of Tallinn University. He has participated in making documentaries as a cinematographer as well a director, also produced short films in fiction. Peter has organized several movie events, being an active participant in the development of the Estonian film landscape.

In 2013, he was the organizer and director of Sleepwalkers, the international short film festival, which heightened his commitment in further developing the field of short films.

In 2014 he founded ShortEst Short Film Center that has the goal to introduce audiovisual short forms into Estonia and to the rest of the world. ShortEst also aims to promote short films taking into account the needs of filmmakers and those in the film industry as well as those of the audience. His mission is to bring the audiovisual short form to the big screen in as many ways possible.

 

Питър Мурдма

Питър Мурдма е роден на 1 декември 1974г. Пътят му в света на киното започва на ранна възраст, когато се интересува активно от фотография и работа с камера. Завършва операторско майсторство и филмопроизводство в университета Baltic Film, Media, Arts and Communication School of Tallinn. Участва в създаването на документални филми като оператор и режисьор и продуцира късоемтражни игрални филми. Организирал е редица филмови събития и е активен участник в развитието на Естонската филмова индустрия.

През 2013г. е организатор и директор на Sleepwalkers – международен фестивал за късометражно кино. Това доизгражда посвещението му в развитието на сферата. През 2014г. основава ShortEst Short Film Center, с целта да представя късометражната аудио-визуална форма в Естония и по света, обръщайки внимание на нуждите на производителите на филми и на публиката. Мисията на Питър е да представя късометражния аудио-визуален формат на големия екран, по възможно най-много начини.

</br>

</br> 

Philip Ilson / Филип Илсън

Philip Ilson

Philip Ilson is the Artistic Director of the London Short Film Festival, which he co-founded in 2004. A premier showcase for cutting-edge UK independent film, LSFF is renowned for its innovative cross-arts programming and showcase of the country’s raw talent for 15 years.

 He is also the short film programmer for the BFI London Film Festival, and has worked as a freelance programmer, including at the East End Film Festival (London), Cork Film Festival (Ireland), and the Branchage Festival (Jersey), Latitude music festival, and at Curzon Soho Cinema.

 

Филип Илсън

Филип Илсън е артистичен директор и съосновател на London Short Film Festival. Стартирал през 2004 г., фестивалът е важна платформа за най-иновативните и качествени независими филми от Обединеното кралство, известен с модерното си програмиране, съчетаващо различни изкуства и показващо новите таланти на страната вече 15 години.

 Филип е и програматор на късометражната програма на BFI London Film Festival, работил е и като програматор на свободна практика за фестивали като East End Film Festival (Лондон), Cork Film Festival (Ирландия), Branchage Festival (Джърси), Latitude music festival, както и за Curzon Soho Cinema.

</br>

</br>

Rita Capucho / Рита Капучо

Rita Capucho

Rita Capucho is a film festival director, programmer and producer. She is codirector of the Porto Femme International Film Festival and programmer of the Porto Femme Sessions. She is PhD student in Artistic Studies, specializing in Film and Image Studies at the University of Coimbra. She holds Bachelor’s and Master’s degree in Art Studies from the Faculty of Arts of the University of Coimbra. She is a member of the Working Group on Artistic Currents and Intellectual Movements of the CEIS20 – Center for Interdisciplinary Studies of the 20th Century of the University of Coimbra and the group Image, Art, Ethics and Society of the Federal University of Pará.

Rita was one of the founding members of the AVANCA | CINEMA – International Cinema Conference – Art, Technology, Communication and also editorial producer of the International Journal of Cinema. She has been a jury member at several international and national film festivals and also belongs to the organization of the São Tomé Festfilm. Member of the Poetic Group of Aveiro, she organizes the Poetry Slam Aveiro, as well as other events related to poetry. She was a programmer at Dolce Vita’s Ovar Cinema, at “The Thursdays of Cinema” of the Movie Theater of Estarreja and at “The Films of Our Tuesdays”of Aveiro Theater.

Рита Капучо

Рита Капучо е фестивален директор, програматор и продуцент, един от директорите на Международен филмов фестивал Porto Femme и програматор на Сесиите Porto Femme. Рита е докторант в областта на изкуствознанието, филма и образа към Университета Коимбра. Има бакалавърска и магистърска степени по изкуствознание от същия университет. Член е на Работната група за артистични течения и интелектуални движения на CEIS20 – Център за интердисциплинарни изследвания на 20 век  към университета и на групата Image, Art, Ethics and Society на Федералния университет Пара, Бразилия.

 Рита е сред основателите на AVANCA | CINEMA – International Cinema Conference – Art, Technology, Communication, както и редактор на International Journal of Cinema. Била е жури на редица международни и национални филмови фестивали и участва в организирането на São Tomé Festfilm. Като член на Поетичната група на Авейро, организира Poetry Slam Aveiro и други събития, свързани с поезията. Работила е като програматор за Dolce Vita, Ovar Cinema, за The Thursdays of Cinema, Movie Theater of Estarreja и за The Films of Our Tuesdays на Aveiro Theater.

</br>

</br>

Sandy Lieberson / Санди Либерсън

Sandy Lieberson

Sandy Lieberson has been a major figure in the film industry in Europe and America since the 1960s, having acted as agent for among others, Sergio Leone, Peter Sellers, Richard Harris, Lindsay Anderson and the Rolling Stones. After producing Performance and Rolling Stones Rock & Roll Circus, he formed Goodtime/VPS with David Puttnam in 1970, going on to produce some of the most significant British films of the 1970s and 1980s. From 1977 Sandy was International VP of Production and Marketing and later President worldwide production at 20th Century Fox, supervising the international launches of, among others, the early Star Wars films, and supervising the development and production of films by Herzog, Roeg, Bertolucci, Zinneman, Kurosawa and Ridley Scott.

Founder and Chair of Film London, launching the groundbreaking Microwave Fund, Artists Moving Image and Production Finance Market. A Co-founder of The Berlin Talent Campus, originator of the Producers Course at the NFTS and currently an advisor and contributor to a wide range of organizations and projects dedicated to the development of talent and skill in the film and media industries. Most recently executive producer of British Legends of Stage & Screen for Sky Arts/Sundance Channel.

Санди Либерсън

Санди Либерсън е знакова фигура в европейската и американската филмова индустрия. Работил е като агент за творци като С. Леоне, П. Селърс, Р. Харис, Л. Андерсън и Ролинг Стоунс. След като продуцира филма Performance и концерта Rolling Stones Rock & Roll Circus, през 1970 г. основава компанията Goodtime/VPS заедно с Д. Пътнам, с когото продуцират едни от най-значимите филми на 70-те и 80-те години на миналия век. През 1977 г. Санди става Международен вицепрезидент, а по-късно и Президент международни продукции за 20th Century Fox, като лансира ранните „Междузвездни войни“ и ръководи продуцирането на филми на режисьори от ранга на Херцог, Роуг, Бертолучи, Зинеман, Куросава и Ридли Скот.

Санди е основател и председател на агенцията Film London, която създава уникалния Microwave Fund - фонд за финансиране, обучение и дистрибуция, както и Пазар за финансиране на продукции. Съосновател на Berlin Talent Campus, инициатор на курса за продуценти към  Националното висше училище за филм и телевизия на Англия, в момента Санди е сътрудник към редица организации и проекти, посветени на развитието на таланта и уменията във филмовите и медийни индустрии. Наскоро работи и като изпълнителен продуцент за British Legends of Stage & Screen за Sky Arts/Sundance Channel.

</br>

</br>

Şirin Erensoy / Ширин Еренсой

Şirin Erensoy

Şirin Erensoy wrote her PhD dissertation on the subversion of generic conventions in contemporary French cinema. Her academic interests lie in cinematic genre studies, the use of video as an alternative media practice and (trans)national cinemas.

She has directed several short films and documentaries and has, more recently, been working as a local producer for international productions with a leg in İstanbul. Furthermore, she is a guest lecturer at the Faculty of Communication of Kadir Has University.

Ширин Еренсой

Ширин Еренсой написва своята докторска теза върху отхвърлянето на жанровите конвенции в съвременното френско кино. Академичните й интереси са свързани с изследването жанровете в киното, използването на видеото като алтернативна медийна практика и (транс)националното кино.

Режисирала е няколко късометражни игрални и документални филма, а в последно време работи като местен продуцент за международни продукции, базирани частично в Истанбул. Работи и като гост-лектор във Факултета по комуникации на Университета Кади Хас, Истанбул.

</br>

</br>

Vítězslav Chovanec / Витеслав Чованец

Vítězslav Chovanec

Graduated from Film and Audio-Visual Culture Studies at Masaryk University in Brno. During his studies he worked for Czech Television as an assistant dramaturge. Since 2010, he worked for several film festivals including Cinema Mundi, Karlovy Vary IFF, Ji.hlava IDFF or Mezipatra IQFF.

 As a journalist, Vítězslav has contributed to various Czech outlets including 25fps, Film a doba, and he is still writing for magazine Cinepur. He is also a member of programming team of One World Human Rights Film Festival in Prague. In September 2017, he joined the team of the Czech Film Center, a division of Czech Film Fund, where he is responsible for promotion of Czech documentary and short films abroad.

Витеслав Чованец

Завършва Masaryk University в Бърно със специалност Кино и Аудио-визуална култура. По време на следването си работи за чешката телевизия като асистент-сценарист. От 2010 насам работи в редица филмови фестивали, сред които Cinema Mundi, Karlovy Vary IFF, Ji.hlava IDFF и Mezipatra IQFF.

Като журналист пише за различни чешки медийни издания, като 25fps, Film a doba и Cinepur. Част е и от програматорския екип на One World Human Rights Film Festival, в Прага. През септември 2017г., се включва в екипа на Чешкия филмов център, част от Чешкия филмов фонд, където отговаря за промотирането на чешки документални и късометражни филми в чужбина.

</br>

</br>

Dr. Zelma Catalan / Доц. д-р Зелма Каталан

Dr. Zelma Catalan

Dr. Zelma Catalan is a former member of the Department of English and American Studies, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria, where she was Associate Professor of English Literature and Stylistics and co-Director of the MA in Translation. She has taught courses on Victorian Literature, Translation, Stylistics, Popular Fiction on Page and Screen, Genre and Style in Translation, and others.

She is the author of a full-length study The Politics of Irony in Thackeray’s Mature Fiction (Sofia 2009) and Wonderful Divergencies: Tellability in Dickens’s First-Person Novels (forthcoming). She has published extensively on Victorian literature, narrative and fictionality, style and discourse in literary and non-literary texts. Her publications cover works by Victorian and some more recent British novelists. Dr. Zelma Catalan has lectured in the Universities of Lille, France, Bamberg, Germany, Roehampton, UK. She has presented papers at a number of national and international conferences and has contributed to published volumes. She was a visiting lecturer at the University of Leeds, UK, and a visiting professor at SUNY, Albany.

Доц. д-р Зелма Каталан

Доц. д-р Зелма Каталан e преподавател в катедрата по англицистика и американистика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Водила е теоретични курсове в бакалавърската степен по Викторианска и съвременна английска литература и литературна стилистика, множество практически курсове по английски език, превод, литературен и културологичен анализ, както и магистърски курс „Популярните жанрове в литературата и киното“. Между 2008 и 2017 година ръководи магистърската програма по превод.

Автор е на монографиите „Политика на иронията в зрелите романи на У. М. Такъри“ (2009) и „Разказваемост в първоличните романи на Чарлс Дикенс“, както и на множество публикации в български и чуждестранни издания в областта на английската литература на 19 и 20 век, наративност и фикционалност в романа, стил и дискурс в литературни и нелитературни текстове и форми и др.  Била е лектор по български език и литература в университетите в Лийдс и Шефийлд, Великобритания и гост-професор в Щатския университет на Ню Йорк - Олбъни, САЩ, където преподава курс по британска литература на 20 век. Изнасяла е лекции в няколко европейски университети. Понастоящем като хоноруван преподавател води курса „Жанр, стил и превод“ в МП „Превод“ в специалността „Английска филология“.