international
short film festival
in the palace


Вход Регистрация
en / bg
Menu

ЗА НАС

IN THE PALACE International Short Film Festival

Програмата включва редица лайв концерти и пърформънси, създавайки една своеобразна артистична платформа за директна комуникация и интердисциплинарна работа между различните артисти в областта на музикалните, аудио-визуални и филмови изкуства.