international
short film festival
in the palace


Вход Регистрация
en / bg
Menu

РЕГЛАМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ И ПРАВИЛА

1. За участие се допускат филми с продължителност до 27 минути, завършени след 1 януари 2014 г.;

2. Фестивалът приема заявки за индивидуално участие или институционално (продуцентски къщи, дистрибуторски компании, филмови академии, национални филмови центрове, телевизии, творчески асоциации и др.);

3. Такси и срокове за подаване на кандидатури и получаване на филми:

 • до 15 Април 2016 - 15.00 EUR Международна и Национална състезателна програма;

 • до 15 Септември 2016 - 20.00 EUR Международна и Национална състезателна програма.

21 октомври 2016 - обявяване на официалната селекция Международна и Национална състезателна програма

* Автори, които са награждавани или номинирани в предходни издания на Фестивала, не дължат такса за подаване на кандидатура;

4. Фестивалът не заплаща такса за прожекция на филми;

5. Общият награден фонд на Фестивала е в размер на 10,000 евро в злато;

6. Конкурсната програма на Фестивала включва:

I. ОСНОВНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА

САМО за филми с българска премиера на Фестивала, включваща следните категории:

 • Игрален филм;

 • Документален филм;

 • Анимационен филм;

 • Експериментален филм, хибридни форми и формати, дигитални художествени творби.

Филми и аудиовизуални произведения, публично показвани в България или публикувани в интернет сайтове или платформи със свободен достъп, НЕ могат да участват в тази състезателна програма!; II. СТУДЕНТСКА СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА

включва следните категории: 

 • Игрален филм;

 • Документален филм;

 • Анимационен филм;

 • Експериментален филм, хибридни форми и формати, дигитални художествени творби.

Право да участват в студентската състезателна програма имат само филми, които са създадени по време на обучението на съответните режисьори;III. НАЦИОНАЛНА СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА

САМО за български филми, включваща следните категории:

 • Игрален филм;

 • Документален филм;

 • Анимационен филм;

 • Експериментален филм, хибридни форми и формати, дигитални художествени творби.

Право да участват в Националната състезателна програма имат филми, произведени изцяло в България или копродукции с българско участие;

7. Фестивалът определя селекционна комисия, както и компетентно международно жури, което оценява филмите, представени на него; 

8. Авторите на всички филми ще бъдат своевременно уведомени за решенията на комисиите; 

9. Заявките за акредитация трябва да бъдат изпратени не по-късно от 3 седмици преди откриването на Фестивала. Фестивалът си запазва правото да не одобри дадена заявка за акредитация, за което участникът ще бъде своевременно уведомен; 

10. Крайният срок за изпращане на копия за излъчване на селектираните филми е най-късно 3 седмици преди откриването на Фестивала;

11. Филмите следва да имат английски диалог ИЛИ да бъдат субтитрирани на английски език;

12. Препоръчителният формат на копията за излъчване, както и всички технически изисквания, се изпращат от Фестивала на посочения в заявката за участие адрес;

13. Фестивалът си запазва правото да излъчи филмите от демокопията, предоставени за селекция, ако копието за излъчване закъснее и/или се различава от селектираното такова, и/или техническите характеристики на копието за излъчване се различават от допустимите за Фестивала; 

14. Фестивалът покрива разходи за настаняване на един представител на всеки филм от състезателната програма на базата на предварителна акредитация. В случай на неподадена в срок заявка за акредитация, Фестивалът не носи отговорност, ако местата за настаняване са се изчерпали и той няма възможност да осигури такова. Фестивалът не покрива разноските за настаняване на български участници;

15. Фестивалът си запазва правото да включи филми, които не са събрали достатъчно селекционни точки за участие в състезателните програми, в тематични фестивални несъстезателни програми; 

16. Носителите на авторски и собственически права върху филма разрешават включването му във всички фестивални и последващи презентационни програми според неговата селекция: безвъзмездна публикация и излъчване на кадри, трейлъри и откъси от филма (онлайн или чрез друго средство за масово осведомяване) с цел презентация на неговото участие във Фестивала;

17. Следвайки мисията на Фестивала за съхранение и опазване на късометражното кино като част от съвременното културно наследство, всички подадени демокопия на филми автоматично попадат във фестивалната Видео библиотека за срок от 10 години и са достъпни за некомерсиално и професионално разглеждане. При липса на изрично подадена писмена молба за отказ от носителите на авторски и собственически права минимум 2 месеца преди изтичането на 10-годишния срок, то той автоматично се удължава за период със същата продължителност;

18. Директорът на Фестивала има правото да урежда индивидуално всички случаи, неописани в настоящия Регламент;

19. Подаването на Форма за участие в международния фестивал за късометражно кино означава приемане на всички точки от настоящия Регламент.

Фестивалът си запазва правото да канселира заявка за участие или да предприеме всякакви своевременни действия в случай на нарушаване на описаните в регламента правила и/или на непристойно поведение: прояви на агресия и арогантност, нетолерантност и нетърпимост към различията и пр., което уронва престижа или възпрепятства нормалното провеждане на Фестивала.

 В случай на съдебен спор право на компетентност и юрисдикция по случая има единствено българското законодателство.