РЕГЛАМЕНТ

1. 12-то издание на Международния фестивал за късометражно кино „В ДВОРЕЦА“ ще се проведе от 28-ми юни до 4-ти юли 2014 г.

2. За участие се допускат филми с продължителност до 27 минути, завършени след 1-ви януари 2012 г.

3. Фестивалът приема заявки за индивидуално участие или институционално /продуцентски къщи, дистрибуторски компании, филмови академии, национални филмови центрове, телевизии, творчески асоциации и др./

4. Такси и срокове за подаване на кандидатури и получаване на филмите:

до 1 Ноември 2013 - без такса за подаване на кандидатура

до 1 Февруари 2014 - ранно кандидатстване: 20.00 ЕUR

до 1 март 2014 - стандартно кандидатстване: 30.00 EUR

до 1 април 2014 - късно кандидатстване: 40.00 EUR

до 20 април 2014: обявяване на официалната селекция

5. МФКК „В Двореца“ ще заплати такса за излъчване (в размер на 40 евро) за всеки филм, селектиран за участие в Международната състезателна програма. Таксата се заплаща във фестивалната валута "Китра".

Фестивалът НЯМА да заплаща такса за участие за филми от несъстезателните програми.

6. Общият награден фонд на 12-ия МФКК „В Двореца“ е в размер на 10,000 евро в злато.

7. Конкурсната програма на МФКК „В Двореца“ включва:

1. МЕЖДУНАРОДНА СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА

за филми с българска премиера на 12-ия МФКК „В Двореца“, включваща следните категории:

Игрален филм

Документален филм

Анимационен филм

Експериментални филми, хибридни форми и формати, дигитални художествени творби

Филми и аудиовизуални произведения, публично показвани в България или публикувани в интернет сайтове или платформи със свободен достъп НЕ могат да участват в Международната състезателна програма!

 

2. НАЦИОНАЛНА СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА

за български филми, включваща следните категории:

Игрален филм

Документален филм

Анимационен филм

Експериментални филми, хибридни форми и формати, дигитални художествени творби

Право да участват в Националната състезателна програма имат филми, произведени изцяло в България или копродукции с българско участие.

8. МФКК „В Двореца“ определя селекционна комисия, както и компетентно международно жури, което оценява филмите, представени на Фестивала.

9. Авторите на всички селектирани филми ще бъдат информирани до 20 април 2014г.

10. Заявките за акредитация трябва да бъдат изпратени не по-късно от 20 май 2014г.

11. Крайният срок за изпращане на копия за излъчване на селектираните филми е 20 май 2014 г.

12. Филмите следва да имат английски диалог ИЛИ да бъдат субтитрирани на английски език.

13. Препоръчителният формат на копията за излъчване е HD/High Resolution.

14. МФКК „В Двореца“ си запазва правото да излъчи филмите от демокопията, предоставени за селекция.

15. МФКК „В Двореца“ покрива разходи за настаняване на един представител на всеки филм от състезателната програма на базата на предварителна акредитация.

16. МФКК „В Двореца“ си запазва правото да включи филми, които не са събрали достатъчно селекционни точки за участие в състезателните програми, в тематични фестивални несъстезателни програми.

17. Носителите на авторски и собственически права върху филма разрешават включването на произведението им във всички фестивални и последващи презентационни програми според селекцията му; безвъзмездна публикация и излъчване на кадри, трейлъри и откъси от филма (онлайн или чрез друго средство за масово осведомяване) с цел презентация на неговото участие във Фестивала.

18. Всички подадени демо копия на филми попадат автоматично във фестивалната Видео библиотека и са достъпни за некомерсиално професионално разглеждане.

19. Директорът на Фестивала има правото да урежда индивидуално всички случаи, неописани в настоящия Регламент.

20. Подаването на Форма за участие в Международния фестивал за късометражно кино „В Двореца” означава приемане на всички точки от настоящия Регламент.