ФЕСТИВАЛЕН КАТАЛОГ

КАТАЛОГЪТ НА 10-ти МФКК "В ДВОРЕЦА" във формат PDF

10th IN THE PALACE International Short Film Festival, 2012