CINETRUST

Leonardo programme

CineTrust

Програма "Учене през целия живот" - Леонардо да Винчи

"CineTrust" е сътрудничество между 4-ри европейски неправителствени организации, работещи в сферата на аудио-визуалния сектор и театър: House on the field Cultural Association - Polifilm School (Будпеща, Унгария), Luzanky Leisure Centre - Studio Lavka (Бърно, Чехия), London Borough of Redbridge - Redbridge Drama Centre (Великобритания) и Фондация Формат СФФ (София, България).

Три са основните приоритети пред съвместната инициатива:

1. Осигуряване на възможност за обучение на ученици и студенти в сферата на киното от международен преподавателски екип.

2. Стимулиране съдаването на филми от ученици и студенти, чрез тяхното участие в интернационален екип, с работен език - английски.

3. Обмяна на ноу-хау, методи, модели и добри практики между преподавателите / менторите от 4-те държави.

Предвидени са четири обучения, всяко едно, от които ще се състои в съответната държава партньор. Темите, които ще се разглеждат са: монтажни техники, режисура (фокус върху актьорската игра, кадриране, създаване и прилагане на сценарий), операторско майсторство - техники при работа с камера, както и звуков дизайн.

По време на обученията, паралелно ще се проведе конференция за преподавателите, участници в инициативата, с цел обогатяване и подобряване на методите за обучение. В резултат те ще създадат обща статия, базирана на впечатленията от работния процес.

Очакванията ни от съвместното сътрудничество са създаването на възможности за професионални контакти между младите кинотворци. За тази цел участници от различните страни ще създадат заедно 4 филма, които по-късно ще вземат участие във фестивалите на партньорските организации.

ПРОГРАМА И ДЕЙНОСТИ

10 - 14.12.2012, Будапеща (Унгария). Обучение на тема операторско майсторство - техники при работа с камера. Очакван резултат - създаването един филм от интернационален екип.

31.03 - 04.04.2013, Бърно (Чехия). Обучение на тема звуков дизайн. Очакван резултат - създаването един филм от интернационален екип.

01 - 05.07.2013, Балчик (България). Обучение на тема техники в монтажа. Очакван резултат - създаването един филм от интернационален екип.

29.07 - 02.08.2013, Лондон (Великобритания). Обучение на тема ежисура (фокус върху актьорската игра, кадриране, създаване и прилагане на сценарий). Очакван резултат - създаването един филм от интернационален екип.

Програма "Учене през целия живот" - Леонардо да Винчи