АКРЕДИТАЦИЯ

10th IN THE PALACE International Short Film Festival, 2012

Моля, изтеглете акредитационния формуляр, прочетете го и внимателно го попълнете.
Попълнения формуляр заедно с ваша снимка изпратете на accreditation@inthepalace.com.

>>> АКРЕДИТАЦИЯ ФИЛМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ / СТУДЕНТ | ЗАТВОРЕНА

>>> АКРЕДИТАЦИЯ ИНДУСТРИЯ

>>> ПРЕС АКРЕДИТАЦИЯ