ПАЗАР НА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

9th IN THE PALACE International Short Film Festival, Balchik, 2011Пазарът на филмовата индустрия e самостоятелно, тридневно събитие (22-24 юни) по време на фестивала, което представя институции и организации, ангажирани с финансиране, развитие и разпространение на филмови проекти и услуги в областта.

Пазарната секция, която развихме през годините, има за цел да подпомогне и популяризира жанра късометражно кино. Натрупаните през последните години дейности, оганизационни практики и създадени контакти положиха основите на нашия Филмов пазар, който организираме през 2011 г. като отделно и цялостно събитие.

Съчетахме нашия опит и подход с практиките и уменията на SEE Cinema Network, филмовата организация на страните от Югоизточна Европа, за да предложим квалифицирано място за среща на създатели на късометражни филми от региона и Европа с представители на филмовата индустрия.

Пазарът на индустрията е създаден в сътрудничество с Югоизточна Европа Cinema Network (ЮИЕ Cinema Network) и се състои от четири основни модула:

  • Пичинг сесии: представяне на незавършени проекти /етап груб монтаж/
  • Образователни инициативи: майсторски класове, лекции, дискусии, сесии, дебати и др.
  • Филмов пазар: търговска зона, пазар за завършени филми, информационни срещи, презентации и др.
  • Видео библиотека от късометражни филми и база данни на кино творци, отговорни лица, фестивали, радиото, телевизията (он-лайн гайд на индустрията).