РЕГЛАМЕНТ НА ФЕСТИВАЛА

Филми и аудиовизуални произведения, публично показвани в България или публикувани в интернет сайтове със свободен достъп НЕ могат да участват в ОСНОВНАТА състезателна програма. Те мога да бъдат селектирани за участие само в състезателната програма за НАГРАДАТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК.

Краен срок за подаване на документи за участие, придружени с демо копия на филмите за селекция във видео формат, DVD носител или файл *.avi – 25-ти март за чуждестранни участници.

Краен срок за подаване на документи за участие, придружени с демо копия на филмите за селекция във видео формат, DVD или файл *.avi – 15-ти април за участници от България.

Краен срок за изпращане на копия за излъчване на филмите, селектирани за участие в състезателните програми със субтитри на английски и във видео формат (Фестивалът не приема копия на филмова лента): DiGi BETA или SP24-ти май.

След изтичане на обявения краен срок Фестивалът няма да приема копия за излъчване и си запазва правото да излъчи в рамките на състезателните програми демо копия на филмите, изпратени по-рано за селекция.


1. Международният фестивал за късометражно кино „В Двореца” се провежда ежегодно в Балчик.  Фестивалът е открит за участие на професионални филмови творци и студенти.

2. Международният фестивал за късометражно кино „В Двореца” се състои от следните програми:

ОСНОВНА СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА / Международен и Български конкурс

за филми с премиера в България на 9-ия МФКК „В Двореца", включващ следните категории:

 • Игрален филм
 • Документален филм
 • Анимация
 • Експериментални филми, хибридни форми и формати, дигитални художествени творби


СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА НАГРАДАТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК / Международен и Български конкурс

паралелна конкурсна програма, също и за филми, публично показвани в България или публикувани в интернет сайтове със свободен достъп, включващ следните категории:

 • Игрален филм
 • Документален филм
 • Анимация
 • Експериментални филми, хибридни форми и формати, дигитални художествени творби

ТЕЛЕВИЗИОННА СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА

за телевизионни филми, включващ следните категории:

 • Игрален филм
 • Документален филм
 • Анимация


СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА МУЗИКАЛНИ И РЕКЛАМНИ КЛИПОВЕ

включващ следните категории:

 • Музикален клип
 • Рекламен клип и филм

3. Продължителността на филмите е до 45 минути (възможно изключение само за телевизионни документални филми). Филмите следва да са завършени след 1-ви януари 2008 год.

4. Фестивалът приема заявки за индивидуално участие /всеки автор индивидуално/ или институционално /продуцентски къщи, дистрибуторски компании, филмови академии, национални филмови центрове, телевизии, творчески асоциации и др./

5. Документи за участие, придружени с демо копия със субтитри на английски,  се приемат за селекция до 25-ти март 2011 г. за чуждестранни участници и до 15-ти април 2011 г. за участници от България. Одобрените от селекционната комисия участници предоставят непроменена версия на филма върху копие за излъчване със субтитри на английски език до 24-май 2011 г.

6. Необходими документи за участие:

 • Попълнена онлайн Форма за участие, публикувана на сайта на Фестивала www.inthepalace.com.
 • Три стоп кадъра от всеки филм, с който участват авторите, за публикуване в уебсайт, каталог и преса.
 • Две различни снимки на режисьора или представящия филма за времето на фестивала, в случай че е различен от режисьора (моля, избягвайте скучни паспортни снимки).
 • Документ, удостоверяващ плащането на такса за участие в размер на 20 Евро за всеки филм.
 • Трейлър
 • Плакат
 • Други презентационни материали (ако има такива) – напр. публикации за филма и др. Моля, изпращайте допълнителни презентационни материали на mail@inthepalace.com.

7. Организаторите на Фестивала определят селекционна комисия, както и компетентно международно жури, което оценява филмите, представени на Фестивала. Наградният фонд е в размер на 25 000 Евро. Всички награди и отличия се връчват лично на представителите на наградените филми. Награди и отличия НЕ се доставят по пощата.

8. Фестивалът заплаща такса за излъчване за всеки филм, селектиран за участие в състезателните програми.

9. Фестивалът НЕ заплаща такси за излъчване за произведения извън състезателните програми.

10. Фестивалът покрива разходи настаняване и храна на един представител на всеки филм на базата на предварителна акредитация.

11. Фестивалът НЕ покрива разходи за настаняване и храна на представители на филми извън състезателните програми.

12. Заявки за акредитация се изпращат до 24-ти май 2011 г. за чуждестранни кандидати и до 1-ви юни 2011 г. за кандидати от България.

13. Носителите на авторски и собственически права на филма разрешават включването на произведението им във всички фестивални и последващи презентационни програми според селекцията му; безвъзмездна публикация и излъчване на кадри, трейлъри и откъси от филма (онлайн или чрез друго средство за масово осведомяване) с цел презентация на неговото участие във Фестивала, включително публикуване в уебсайта на Фестивала.

14. Всички заявени филми могат да участват в специално подготвена програма, която ще се излъчи в открита прожекция в седмицата на Фестивала. Селектираните автори ще бъдат информирани до 1-ви юни 2011 г.

15. Всички подадени демо копия на филми попадат автоматично във Видео библиотеката и са достъпни за индивидуално разглеждане. Всички акредитирани гости имат свободен достъп до Видео библиотеката. Акредитацията на кино професионалисти за Видео библиотеката е безплатна. Фестивалът си запазва правото да цифровизира всички произведения, селектирани за излъчване в рамките на Фестивала.

16. Всички отличени филми ще бъдат включени в DVD издание "Film Palace Fest On Tour", което ще се използва за презентация на Фестивала и авторите.

17. Фестивалът си запазва правото да излъчва онлайн на живо събитията в рамките на Фестивала от различни места в Балчик и „Двореца”, без местата за прожекция на филми.

18. Документи и материали не се връщат /освен копия за излъчване при изрично искане, заявено в рамките на 14 дни след края на Фестивала/.

19. Директорът на Фестивала има правото да урежда индивидуално всички случаи, неописани в Регламента.

20. Фестивалът си запазва правото да промени таксата за участие след 3-ти март 2011 г.

21. Подаването на Форма за участие в Международния фестивал за късометражно кино „В Двореца” означава приемане на всички точки от настоящия Регламент.

 


Адрес за кореспонденция и подаване на материали и филмови копия:

 

Международен фестивал за късометражно кино „В ДВОРЕЦА”

ул. Шейново №4, вх. Д, ет. Партер

1504 София

БЪЛГАРИЯ

Tел.: 02/ 491 85 88

e-mail: mail@inthepalace.com

http://www.inthepalace.com