НАГРАДИ

 

ОСНОВНА СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА

Голяма награда – статуетка, диплом, злато

Награда за най-добър български филм - статуетка, диплом, злато

Награда за игрален филм – диплом, злато

Награда за документален филм – диплом, злато

Награда за анимационен филм – диплом, злато

Награда за експериментален филм – диплом, злато

 


 

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА НАГРАДАТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

Награда за български филм – статуетка, диплом, злато

Награда за чуждестранен филм - статуетка, диплом, злато

 


 

ТЕЛЕВИЗИОННА СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА

Най-добър телевизионен филм – статуетка, диплом, злато

Награда за телевизионна новела – диплом, злато

Награда за телевизионен документален филм – диплом, злато

Награда за телевизионен анимационен филм – диплом, злато

 


 

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА МУЗИКАЛНИ И РЕКЛАМНИ КЛИПОВЕ

Награда за музикален клип - диплом, злато

Награда за рекламен клип и филм - диплом, злато

 


Общият награден фонд е в размер на 25 000 Евро.
(Важно! Наградите могат да се получат само лично от представител на наградения филм, присъстващ на фестивала.)