Филмова Програма

Основна
Телевизионна
Рекламни клипове и филми
Музикални клипове
In Between
Студентски филми
Съпътстваща програма
MINI it
SONY it
SONY it +
Commercial it
Music it
LOOP it
Международен конкурс
Национален конкурс
Конкурс за ТВ филм
На фокус: Полша
flashback Germany
На фокус: Испания
На фокус: Балтийски нощи, Латвия
На фокус: Балтийски нощи, Литва
На фокус: EuroShort
На фокус: Алтернатива, Барселона
На фокус: Унгария
На фокус: Чехия
На фокус: Animation film network
На фокус: Най-доброто от кинофестивала Начало '2012
На фокус: Нов български университет
На фокус: Косово, Албания
Black Sea Competition
SPOTLIGHT ON ITALY
SPOTLIGHT ON RIFF ON TOUR
SPOTLIGHT ON CZECH REPUBLIC
SPOTLIGHT ON CROATIA
SPOTLIGHT ON LITHUANIA
SPOTLIGHT ON POLISH SHORTS
SPOTLIGHT ON SLOVENIAN ANIMATION
SPOTLIGHT ON BEGINNING
SPOTLIGHT ON KETTU Short Film Award
SPOTLIGHT ON EUROSHORT
USHI FILM FEST
SPOTLIGHT ON WINNERS IN THE PALACE 2013
SPOTLIGHT ON PODLASIE
SPOTLIGHT ON INTERFILM BERLIN
SPOTLIGHT ON PORTUGAL
SPOTLIGHT ON LATVIA
SPOTLIGHT ON ANIMATTERS by BUSHO
SPOTLIGHT ON HUNGARY
SPOTLIGHT ON ANIMATTERS by BEGINNING
Студент
ON FOCUS: ISRAEL
ON FOCUS: IRELAND
ON FOCUS: ROMANIA
ON FOCUS: WFAF STUDENT'S FILMS
ON FOCUS: EUROSHORT 2014
ON FOCUS: RUSSIA
ON FOCUS: AMTV
ON FOCUS: WFAF CHILDREN'S FILMS
USHI FILM FEST FOR KIDS
Национален Студентски