Видео
В
Двореца

Виж още видео материали от фестивала на streamer.esof.net

 

1. In The Palace
Festival closing, 2009-06-27
2. In The Palace
Festival Closing - Announcing Award, 2009-06-27
3. LEEPRA DeLUXE - Live Music
LEEPRA DeLUXE - Live IN THE PALACE International Short Film Festival, 2009-06-25
4. R.O.B.T.F. - Live Music
R.O.B.T.F. - Live IN THE PALACE International Short Film Festival, 2009-06-24
5. Root Souljah - Live Music
Root Souljah - Live IN THE PALACE International Short Film Festival, 2009-06-23
6. Surmata Harry's Coptor Mix - Live Music
Surmata Harry's Coptor Mix - Live IN THE PALACE International Short Film Festival, 2009-06-23
7. Pierre Bismuth - Lecture
Pierre Bismuth's lecture IN THE PALACE International Short Film Festival, 2009-06-22
8. Akaga - Live Music
Akaga - Live IN THE PALACE International Short Film Festival, 2009-06-22
9. Irfan - Live Music
Irfan - Live IN THE PALACE International Short Film Festival, 2009-06-21
10. Sandy Lieberson - Lecture
Sandy Lieberson's lecture IN THE PALACE International Short Film Festival, 2009-06-21
11. Apo & Nevena - Live Music
Apo & Nevena - Live IN THE PALACE International Short Film Festival, 2009-06-20
12. P.I.F. - Live Music
P.I.F. - Live IN THE PALACE International Short Film Festival, 2009-06-20
13. In The Palace
IN THE PALACE International Short Film Festival Opening, 2009-06-20