TENSE
STRING
master
class

TENSE STRING е майсторски клас, воден от великия полски режисьор Кшищоф Зануси, в който избраните участници ще работят върху различни техники за изграждане на напрежение и достигане до кулминация при изграждането на филмов епизод.

 

ДЕН ПЪРВИ – 25.06.2009

1.    Представяне
     a.    Разговор с участниците
     b.    Представяне на курса от г-н Зануси

2.    Драматично напрежение
     a.    Характеристика
     b.    Гръцка драма
     c.    Основи при изграждането на драматично напрежение
     d.    Филмови примери
     e.    Коментиране


ДЕН ВТОРИ – 26.06.2009

1.    Драматични преврати в историята във филма
     a.    Създаване и разбиване на илюзия
     b.    Изграждане на конфликт и противоречия
     c.    The Non-Conflict Postmodernism

2.  Излъчване на филми на участниците
     a.    Pitch and Screen
     b.    Мейкинг и pre-production 
     c.    Дискутиране на сцени
     d.    Коментиране

 

ДЕН ТРЕТИ – 27.06.2009

1. Пичинг на история или идея (Практическо упражнение)
     a.    Представяне на идея или история за филм

2. Опит да се изгради драматично напрежение в историята
     a.    Създаване на илюзия
     b.    Изграждане на конфликт
     c.    Развиване на противоречия
     d.    Разбиване на илюзията
     e.    Коментиране

3. Резюме
     a.    Последни думи и съвети
     b.    Споделяне на впечатления
     c.    Размяна на контакти


TENSE STRING е част от образователната програма FILMER FORGE