international
short film festival
in the palace


Вход Регистрация
en / bg
Menu

"В ДВОРЦИТЕ" НА МОРСКАТА, СТАРАТА И НОВАТА СТОЛИЦИ НА БЪЛГАРИЯ

Доброволческата програма IN THE PALACE On Tour предлага възможност на младежи от различни държави да се включат в организацията и работния процес на културни и образователни събития като кампанията " В Дворците на морската, старата и новата столици на България".

"В Дворците на морската, старата и новата столици на България" е инициатива на трите български града Варна, Велико Търново и София, паралелна на кампанията на град Пловдив за "Eвропейска столица на културата 2019" и вълната от културни прояви, целяща включване на цялата страна в световните и европейски културни процеси.

ЕС, неговите институции и органи отделят специално внимание на аудио-визуалния сектор и ролята, която изпълнява в модерното демократично общество и, по-специално, в развитието и предаването на културни, икономически, социални и политически идеи и ценности. Аудио-визуалният сектор е приоритетен сектор в европейската културна политика.

Програмата протича в рамките на седмица във всеки един от трите града и включва Образователни филмови ателиета за младежи и безплатни прожекции. Филмовите ателиета за младежи представляват прожекции на специално курирани филмови блокове, последвани от дискусии и ролеви игри. Аудио-визуалните  методи представят важни въпроси на нашето съвремие, а последващите дискусии развиват у младежите критична мисъл и умения за изразяване на лична позиция.

IN THE PALACE Short Film Festival представя специално организирани безплатни прожекции във Велико Търново, Варна и София на номинирани и наградени от фестивала филми. По този начин широката публика получава достъп до качествени европейски и световни аудио-визуални продукти. Прожекциите са разделени на блокове с продължителност от 90 минути, като след всеки един блок следва отворена дискусия с публиката.