international
short film festival
in the palace


Вход Регистрация
en / bg
Menu

OPEN CALLS

OPEN CALL FOR NEWSROOM EVS IN THE PALACE 2017

Дата на проекта: Kраят на Май - началото на Юли 2017

Място на провеждане: София, България

Партниращи държави: Португалия, Испания, Италия, Гърция, Холандия, Чехия, Норвегия, Полша, Латвия, Румъния, Словакия, Словения, Македония,Турция, Великобритания.

Набираме 75 професионалиста, активни в полето на журналистиката, нови медии, блогинг и влогинг, фотография , арт критика и културни проучвания, на възраст 18-30 години от 15 различни държави.

  След пристигането си, участниците ще посетят двуседмична образователна програма, ръководена от утвърдени професионалисти за аудио-визуалното изкуство.

Придобитите знания и умения ще бъдат практикувани по време на следващата фаза на проекта, включваща разработване на интернационална "нюзрум", относно 14-ото издание на IN THE PALACE International Short Film Festival.

По време на фестивала, младите професионалисти ще интервюират филммейкъри и други участници, ще пишат ревюта и статии за филмите, които ще се представят и паралените фестивални инициативи. Отразяването на фестивала ще се осъществява и в техните родни държави и в социалните медии. Работният език е английски.

 Това е проект, финансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия. Доброволците ще получат еднократно 135 евро за храна и също така сумата от 3 евро на ден - джобни пари.

**Пътните разходи могат да не бъдат частично покрити от програма Еразъм+ ако надвишават следните суми:

Португалия 360 евро Испания 275 евро Италия 275 евро Гърция 180 евро Холандия 275 евро Чехия 275 евро Норвегия 530 евро Полша 275 евро Латвия 275 евро Румъния 180 евро Словакия 275 евро Словения 275 евро Македония 180 евро Турция 275 евро Великобритания 360 евро.

For applying and more information contact us by email YOUTH@INTHEPALACE.COM                                                                          

                                                                                                      

erasmus plus

erupoean comission